שייקספיר ושות' - כתבים מאת ויליאם שייקספיר ובני תקופתו בתרגום דורי פרנס


< אחורה הדפסת הטקסט אנטוניוס וקלאופטרה - מערכה 4, תמונה 3 קדימה >

נכנסים חיילים, משני צדי הבמה.

חייל 1: לילה טוב, אחי. מחר הוא היום.

חייל 2: הוא יקבע ככה או ככה. להתראות.

          לא שמעת על משהו מוזר ברחובות?

חייל 1: כלום. מה החדשות?

חייל 2: כנראה זה רק שמועה. לילה טוב לך.

חייל 1: טוב, לילה טוב.

          (חיילים אחרים מצטרפים אליהם)

חייל 2: חיילים, תשמרו טוב-טוב.

חייל 3: אתם גם. לילה טוב, לילה טוב.

          (הם מציבים את עצמם בכל פינות הבמה)

חייל 2: אז אנחנו פה. ואם מחר

          הצי שלנו ינצח, אני בטוח

          שכוחות היבשה לא יפגרו.

חייל 1: זה צבא מצוין, חדור בנחישות –

          (מוזיקה של אבובים מתחת לבמה)

חייל 2: שקט! מה הצליל?

חייל 1: תשמעו, תשמעו!

חייל 2: תקשיבו!

חייל 1: מוזיקה באוויר.

חייל 3: מתחת לאדמה.

חייל 4: זה סימן טוב, לא?

חייל 3: לא.

חייל 1: שקט, אמרתי! מה זה אמור להביע?

חייל 2: זה האל הרקולס שאנטוניוס אהב

          עכשיו עוזב אותו.

חייל 1:                         לצעוד. נראה

          אם עוד שומרים שמעו כמונו.

חייל 2: מה קורה, רבותי?

כולם (מדברים ביחד): מה קורה? מה קורה? אתם שומעים את זה?

חייל 1: כן. זה לא מוזר?

חייל 3: אתם שומעים, רבותי? שומעים?

חייל 1: נלך אחרי הצליל בתוך התחום

          של הפטרול. נראה איך ייפסק.

כולם:  מקובל. זה מוזר.

          יוצאים.


< אחורה הדפסת הטקסט אנטוניוס וקלאופטרה - מערכה 4, תמונה 3 קדימה >